15. mail 1971 avati PÄRNU 21. LASTEPÄEVAKODU

          juhataja Laine Koltsova (1971-1985), laste arv 140, 6-rühma, neist 2 sõime- ja 4 aiarühma, sh 1 logopeediline rühm, mis oli 

          esimene erirühm Pärnu linnas ( 1971-2000)

 • 1976 avati teine logopeediline rühm kogelejatele lastele (1976-2001)
 • 17. juuni 1985 juhataja Maire Lulla
 • 1985-1994 lasteaed on Pärnu Õppe-Tootmiskombinaadi , Pärnu Ametikooli, Pärnu Kodumajanduskooli õpilaste praktika baaslasteaed
 • 16. oktoober 1986 loodi sõprus-ja koostöösidemed Vaasa Suvilahti Lasteaiaga. Aktiivsed koostööpartnerid Suvilahti Lasteaia juhataja Kristiina Fernelius ja           õpetajad Leena Vähämäki ja Harriet Sippola
 • 1988 lasteaial  on vimpel „Poiss ja tüdruk unistustemaailmas“ ja logo „Poiss ja tüdruk“
 • 1991 õuealal on Põlva Rapeksi puust väikevorm „Ahjualune“ ja  6 mängumaja
 • 1992 õuealal on dolomiidist väikevormid „Siil“ ja „Jänes“
 • 1994 ilmus trükist logopeed Liili Remmeli lasteraamat "Päkapikumetsa lood"
 • 1995 lasteaial  on uus nimi - PÄRNU KESKLINNA LASTEPÄEVAKODU
 • 1997 lasteaiale anti Pärnu Linnavalitsuse aumärk „KAUNIM LASTEAED 1997“, parima heakorrastusega lasteaiale
 • 1999 lasteaial on uus nimi  PÄRNU KESKLINNA LASTEAED
 • 1999 lasteaial on oma laul Heldur Jõgioja „Lepatriinu laul“
 • 1999 loodi sõprus-ja koostöösidemed Visby Lindeni Lasteaiaga
 • 1999-2001 rühmad said nime: POKU, METSTÖTS, LEPATRIINU, PÄEVAKOER, NAERUPUU, NAASKELNOKK
 • 2003 loodi sõprus-ja koostöösidemed Norra Drammeni Tellus Lasteaiaga, juhataja Jacob Broen.
 • 2005 loodi Pärnu linna keskkonnakasvatuse aineühendus (01.12.2005), ühenduse esimees Roosa Toomlaid
 • 2009 lasteaiale anti Pärnu linna Hariduse aastapreemia mitmekülgse arengukeskkonna loomise eest
 • 2009 liitusime TEL võrgustikuga. Pärnu  Kesklinna Lasteaed on tervistedendav lasteaed.
 • 2010 õuealal on Morski skulptuur „Lepatriinu“
 • 2010 ilmus trükist õpetaja Margit Tõhki raamat „Metstötsi rajad“.
 • 2011 märgistati lasteaia puud ja põõsad 46 infopostiga.Kujundati õueala puude ja põõsaste infovoldik.
 • 2011 lasteaial on oma lipp
 • 2011 õuealal  on tuulelipp „Päevakoer“ ja Morski skulptuur „Päevakoer“
 • 2012 õuealal on Morski skulptuur „Poku lilleõiega“
 • 2014 valmis õuesõppeklass  hoolekogu, MTÜ "Lasteaialaps"   ja MTÜ "Hooandja" toetusel (12.12.2014). Hooandja projekti juht vilistlane ja lapsevanem Olari Miiter. Õuesõppeklassi projekteeris vilistlane ja lapsevanem Britt Vaher (Lankots).
 • 2016 Lions Questi koolitus "Kasvamisrõõm", koolitaja Trond Rextad Norrast
 • 2016 valmis infotahvel "Pärnu Kesklinna Lasteaia  liigirikas õueala"
 • 2017 uus ronimise mängukompleks OÜ "Import Auto" ja MTÜ "Lasteaialaps" toetusega
 • 2018 õueala ja ruumide  valgustuse renoveerimine. Õueala valgustuse projekteeris  lapsevanem Britt Vaher
 • 2018 õuealal vedrukiiged "Auto"(2tk) ja "Hobune", MTÜ "Lasteaialaps" toetusega
 • 2018 liitusime rahvusvahelise programmiga "Roheline Kool" (26.09.2018)
 • 2018 uus ronimise mängukompleks Metstötsi rühma lastevanemate ja MTÜ "Lasteaialaps" toetusega
 • 2019 Pärnu Kesklinna Lasteaed on Rohelise lipu lasteaed alates 05.06.2019
 • 2019 õuealal on Morski skulptuur "Naaskelnokk"
 • 2021 Pärnu Kesklinna Lasteaed on digikoristusnädala haridusasutuste meeskonna auhinnavõitja 05.02.2021
 • 2021 Eesti Rohelise kooli programmi uueks tunnuslauseks on “Innustades noori täna, hoiame homset maailma”.

           Võidulause inspiratsiooni eest saab tänuauhinna Pärnu Kesklinna Lasteaia õpetaja Meeli Hanso.

 

 

Edukalt läbitud projektid

 PROJEKTI TOETAB Keskkonnainvesteeringute Keskus

 • 2011 Loodusõpe lasteaia õuealal
 • 2011 Pärnu Kesklinna Lasteaia õueala skeemi kujundamine, eriliigiliste puude-põõsaste tähistamine.
 • 2012 Õppekäik Rannamõisa Lasteaeda
 • 2022 Pärnu Kesklinna Lasteaia õppekäik loodusesse

PROJEKTI TOETAB PÄRNU LINNAVALITSUS

 • 2012 10 000 sammu
 • 2014 Kiusamisest vabaks (01.01-31.12.2014)

PROJEKTI TOETAB MAANTEEAMET

 • 2013 Liikluskultuur saab alguse lasteaiast

PROJEKTI TOETAB HOOANDJA

PROJEKTI TOETAB LIONS QUEST

PROJEKTI TOETAB Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA)

 • 2017 Sihtotstarbeliste vahendite soetamine
 • 2020 Sihtotstarbeliste vahendite soetamine

PROJEKTI TOETAB ERASMUS +

 • 2018 - 2020 HOB´s adventure – hands on biodiversity 

PROJEKTI TOETAB EUROOPA SOTSIAALFOND

 • 2020 Meeskonnatöö arendamine Pärnu Kesklinna Lasteaias (Belbin, koolitaja Mats Soomre) Projekti sisu

PROJEKTI TOETAB RIIGI TUGITEENUSTE KESKUS 

 • 2022 Suhtlemiskoolitus Pärnu Kesklinna Lasteaias (koolitaja Tõnu Lehtmets)