15. mai 1971 avati PÄRNU 21. LASTEPÄEVAKODU, juhataja Laine Koltsova (1971-1985). Laste arv 140. 6-rühma, neist 2 sõime- ja 4 aiarühma, sh 1 logopeediline rühm, mis oli Pärnu linnas esimene (1971-2000).
1976 avati teine logopeediline rühm kogelejatele lastele (1976-2001)
17. juuni 1985 juhataja Maire Lulla.
1985-1994 lasteaed Pärnu Õppe-Tootmiskombinaadi , Pärnu Ametikooli, Pärnu Kodumajanduskooli õpilaste praktika baaslasteaed.
16. oktoober 1986 loodi sõprus-ja koostöösidemed Vaasa Suvilahti Lasteaiaga. Juhataja Kristiina Fernelius, õpetajad Leena Vähämäki ja Harriet Sippola.
1988 lasteaial vimpel „Poiss ja tüdruk unistustemaailmas“ ja logo „Poiss ja tüdruk“.
1991 õuealal puust väikevorm „Ahjualune“ ja mängumajad (Põlva Rapeks).
1992 õuealal dolomiidist väikevormid „Siil“ ja „Jänes“.
1994 ilmus trükist logopeed Liili Remmeli lasteraamat "Päkapikumetsa lood".
1995 lasteaial uus nimi - PÄRNU KESKLINNA LASTEPÄEVAKODU.
1997 Pärnu Linnavalitsuse aumärk „KAUNIM LASTEAED 1997“ parima heakorrastusega lasteaiale.
1999 lasteaial uus nimi - PÄRNU KESKLINNA LASTEAED.
1999 lasteaial oma laul H Jõgioja „Lepatriinu laul“.
1999 loodi sõprus-ja koostöösidemed Visby Lindeni Lasteaiaga.
1999-2001 rühmad said endale nime: POKU, METSTÖTS, LEPATRIINU, PÄEVAKOER, NAERUPUU, NAASKELNOKK.
2003 loodi sõprus-ja koostöösidemed Norra Drammeni Tellus Lasteaiaga. Juhataja Jacob Broen.
2005 loodi Pärnu linna keskkonnakasvatuse aineühendus (01.12.2005), esimees Roosa Toomlaid.
2009 Pärnu linna Hariduse aastapreemia mitmekülgse arengukeskkonna loomise eest.
2010 õuealal Morski skulptuur „Lepatriinu“.
2010 ilmus trükist õpetaja Margit Tõhki raamat „Metstötsi rajad“.
2011 märgistati 46 eriliigilist puud ja põõsast infopostidega.
2011 lasteaial oma lipp lasteaia logo ja nimega.
2011 õuealal Morski skulptuur „Päevakoer“ ja tuulelipp „Päevakoer“.
2012 õuealal Morski skulptuur „Poku lilleõiega“.
2014 valmis õuesõppeklass MTÜ Lasteaialaps ja MTÜ Hooandja toetusel (12.12.2014).
2016 valmis Kesklinna lasteaia õueala puude-põõsaste infotahvel; Pärnu Kesklinna Lasteaed 45aastane https://parnu.postimees.ee/3704155/galerii-kesklinna-lasteaial-taitus-45-aastat?gallery=77095&image=5423481

 

Edukalt läbitud projektid

PROJEKTI TOETAB SA KIK

  • 2011 Loodusõpe lasteaia õuealal
  • 2011 Pärnu Kesklinna Lasteaia õueala skeemi kujundamine, eriliigiliste puude-põõsaste tähistamine.
  • 2012 Õppekäik Rannamõisa Lasteaeda

PROJEKTI TOETAB PÄRNU LINNAVALITSUS

  • 2012 10 000 sammu
  • 2014 Kiusamisest vabaks (01.01-31.12.2014)

PROJEKTI TOETAB MAANTEEAMET

  • 2013 Liikluskultuur saab alguse lasteaiast

PROJEKTI TOETAB HOOANDJA

PROJEKTI TOETAB LIONS QUEST

PROJEKTI TOETAB Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA)

  • 2017 Sihtotstarbeliste vahendite soetamine