• 15. mail 1971 avati PÄRNU 21. LASTEPÄEVAKODU, juhataja Laine Koltsova (1971-1985), laste arv 140, 6-rühma, neist 2 sõime- ja 4 aiarühma, sh 1 logopeediline rühm, mis oli Pärnu linnas esimene erirühm(1971-2000).
 • 1976 avati teine logopeediline rühm kogelejatele lastele (1976-2001).
 • 17. juuni 1985 juhataja Maire Lulla.
 • 1985-1994 lasteaed Pärnu Õppe-Tootmiskombinaadi , Pärnu Ametikooli, Pärnu Kodumajanduskooli õpilaste praktika baaslasteaed.
 • 16. oktoober 1986 loodi sõprus-ja koostöösidemed Vaasa Suvilahti Lasteaiaga. Aktiivsed koostööpartnerid Suvilahti Lasteaia juhataja Kristiina Fernelius ja   õpetajad Leena Vähämäki ja Harriet Sippola.
 • 1988 lasteaial oma vimpel „Poiss ja tüdruk unistustemaailmas“ ja logo „Poiss ja tüdruk“.
 • 1991 õuealal Põlva Rapeksi puust väikevorm „Ahjualune“ ja  6 mängumaja..
 • 1992 õuealal dolomiidist väikevormid „Siil“ ja „Jänes“.
 • 1994 ilmus trükist logopeed Liili Remmeli lasteraamat "Päkapikumetsa lood".
 • 1995 lasteaial uus nimi - PÄRNU KESKLINNA LASTEPÄEVAKODU.
 • 1997 lasteaiale anti Pärnu Linnavalitsuse aumärk „KAUNIM LASTEAED 1997“, parima heakorrastusega lasteaiale.
 • 1999 lasteaial uus nimi  PÄRNU KESKLINNA LASTEAED.
 • 1999 lasteaial oma laul Heldur Jõgioja „Lepatriinu laul“.
 • 1999 loodi sõprus-ja koostöösidemed Visby Lindeni Lasteaiaga.
 • 1999-2001 rühmad said nime: POKU, METSTÖTS, LEPATRIINU, PÄEVAKOER, NAERUPUU, NAASKELNOKK.
 • 2003 loodi sõprus-ja koostöösidemed Norra Drammeni Tellus Lasteaiaga, juhataja Jacob Broen.
 • 2005 loodi Pärnu linna keskkonnakasvatuse aineühendus (01.12.2005), ühenduse esimees Roosa Toomlaid.
 • 2009 lasteaiale anti Pärnu linna Hariduse aastapreemia mitmekülgse arengukeskkonna loomise eest.
 • 2009 liitusime TEL võrgustikuga. Pärnu  Kesklinna Lasteaed on tervistedendav lasteaed.
 • 2010 õuealal Morski skulptuur „Lepatriinu“.
 • 2010 ilmus trükist õpetaja Margit Tõhki raamat „Metstötsi rajad“.
 • 2011 märgistati lasteaia puud ja põõsad 46 infopostiga.Kujundati õueala puude ja põõsaste infovoldik.
 • 2011 lasteaial oma lipp logo ja nimega.
 • 2011 õuealal  tuulelipp „Päevakoer“ ja Morski skulptuur „Päevakoer“.
 • 2012 õuealal Morski skulptuur „Poku lilleõiega“.
 • 2014 valmis õuesõppeklass  hoolekogu, MTÜ "Lasteaialaps"   ja MTÜ "Hooandja" toetusel (12.12.2014). Hooandja projekti juht vilistlane ja lapsevanem Olari Miiter. Õuesõppeklassi projekteeris vilistlane ja lapsevanem Britt Vaher (Lankots).
 • 2016 Lions Questi koolitus "Kasvamisrõõm". koolitaja Trond Rextad Norrast.
 • 2016 valmis õuesõppeklassi infotahvel "Pärnu Kesklinna Lasteaia õueala plaan".
 • 2017 uus ronimise mängukompleks OÜ "Import Auto" ja MTÜ "Lasteaialaps" toetusega.
 • 2018 õueala ja ruumide  valgustuse renoveerimine. Õueala valgustuse projekteeris  lapsevanem Britt Vaher.
 • 2018 õuealal vedrukiiged "Auto"(2tk) ja "Hobune", MTÜ "Lasteaialaps" toetusega.
 • 2018 liitusime rahvusvahelise programmiga "Roheline Kool" (26.09.2018).
 • 2018 uus ronimise mängukompleks Metstötsi rühma lastevanemate ja MTÜ "Lasteaialaps" toetusega. 
 • 2019 Pärnu Kesklinna Lasteaed on Rohelise lipu lasteaed alates 05.06.2019.

 

 

 

Edukalt läbitud projektid

 

 • 2011 Loodusõpe lasteaia õuealal
 • 2011 Pärnu Kesklinna Lasteaia õueala skeemi kujundamine, eriliigiliste puude-põõsaste tähistamine.
 • 2012 Õppekäik Rannamõisa Lasteaeda

PROJEKTI TOETAB PÄRNU LINNAVALITSUS

 • 2012 10 000 sammu
 • 2014 Kiusamisest vabaks (01.01-31.12.2014)

PROJEKTI TOETAB MAANTEEAMET

 • 2013 Liikluskultuur saab alguse lasteaiast

PROJEKTI TOETAB HOOANDJA

PROJEKTI TOETAB LIONS QUEST

PROJEKTI TOETAB Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA)

 • 2017 Sihtotstarbeliste vahendite soetamine