Pärnu Kesklinna Lasteaia põhimäärus (PDF-fail)

Pärnu Kesklinna Lasteaia kodukord (PDF-fail)

Koolieelse lasteasutuse seadus (Riigi Teataja)

Koolikohustuse täitmise edasilükkamise tingimused ja kord (PDF-fail)

Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule (Riigi Teataja)

Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale (Riigi Teataja)

Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis (Riigi Teataja)