Hoolekogu 2017/2018 õa

Hoolekogu esimees:

Riho Sillaots  - lapsevanem, e-post: riho(at)rsbalance.ee

aseesimees:

Reet Saksing - lapsevanem

liikmed:

Maris Mäll - lapsevanem

Priit Karotamm - lapsevanem

Triin Jõgeva - lapsevanem

Siret Vabar - lapsevanem

Sigre Sipelgas - lapsevanem

Kadri Alttoa - lapsevanem

Kelly Koplus - lapsevanem

Ann Vahter - lapsevanem

Sirle Seisonen - lapsevanem

Kiira Kurik - õpetajate esindaja

Ada Kraak- arst, pidaja esindaja