Hoolekogu 2018/2019 õa

Reet Saksing - lapsevanem

Maris Ruus - lapsevanem

Katrin Rand - lapsevanem

Triin Jõgeva - lapsevanem

Maarja Säde - lapsevanem

Sigre Sipelgas - lapsevanem

Kadri Alttoa - lapsevanem

Mait Luur - lapsevanem

Kelly Koplus - lapsevanem

Marju Baikov - õpetajate esindaja

Ada Kraak- arst, pidaja esindaja