Laste ühisüritused 2018/2019 õa

Jrk nr

Teema

Aeg

1.

Mänguhommik:Tarkusepäev

03.09.2018

2.

Mänguhommik: Sügise sünnipäev

21.09

3.

Mänguhommik: Liikle ohutult!

26.09

4.

Rühma perepidu

05.11- 09.11

5.

Mänguhommik: Poiste päev

07. 11

6.

Kadrijooks

23.11

7.

Tänuüritus

15.11

8.

Rühma jõulupidu

17.12- 21.12

9.

Mänguhommik: Kuuse ärasaatmine.

04.01. 2019

10.

Mänguhommik: Eesti Vabariik 101

25.02

11.

Vastlapäev

05.03

12.

Mänguhommik: Tüdrukute päev

08.03

13.

Õppekäik Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli Naaskelnoka ja Metstötsi rühma kooliminevate lastega.

aprill

14.

Südamenädal: Jannseni Hambaravi Suukool

10.04- 12.04

15.

Õuesõppepäev

15.04

16.

Mänguhommik: Lihavõtted

22.04

17.

Rühma perepidu

06.05 - 10.05

18.

Pärnu Kesklinna Lasteaia

48. sünnipäeva mängupidu

14.05

19.

Matk loodusesse Naaskelnoka ja Metstötsi rühma kooliminevate lastega

   mai

20.

Pidulik lõuna Naaskelnoka ja Metstötsi rühma kooliminevate laste ja töötajatega

21.05

21.

Lõpupidu:

Metstötsi rühm

Naaskelnoka rühm

23.05

28.05

22.

Kooliminevate laste laulupäev

     mai

23.

Mängupidu: Lepatriinu päev

31.05