LASTE ÜHISÜRITUSED 2019/ 2020 õa

TEEMA

AEG

Mänguhommik “Tarkus tuleb tasapisi, aga kannab vilja”

2.september

Mänguhommik “Sügise sünnipäev”

24.september

Mänguhommik “Liikle ohutult!”

26.september

Robootika tund Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis kooliminevatele lastele

07.oktoober

Isadepäeva perepeod

4.-8.november

Mänguhommik “Poiste päev”

6.november

Tänukontsert

21.november

Kadrijooks

25.november

Rühma jõulupidu

16.-19.detsember

Mänguhommik ”Kuuse ärasaatmine”

6.jaanuar

Laste tööde näitus

10.veebruar

Mänguhommik ”Eesti Vabariigi sünnipäev”

24.veebruar

Mänguhommik Vastlapäev

25.veebruar

Mänguhommik “Tüdrukute päev”

6.märts

Südamenädal

13.-17.aprill

Õuesõppepäev

15.aprill

Mänguhommik ”Lihavõttepühad”

13.aprill

Õppekäik Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli kooliminevate lastega

aprill

Emadepäeva perepeod

4.-8.mai

Mänguhommik ” Lasteaia 49. sünnipäev”

15.mai

Matk loodusesse Lepatriinu ja Metstötsi rühma kooliminevate lastega

mai

Pidulik lõuna Lepatriinu ja Metstötsi rühma kooliminevate lastega

mai

Kooliminevate laste lõpupidu

mai

Mängupidu ”Lepatriinu päev”

1.juuni