Laste ühisüritused 2018/2019 õa

Jrk nr

Teema

Aeg

1.

Mänguhommik:Tarkusepäev

03.09.2018

2.

Mänguhommik: Sügise sünnipäev

21.09

3.

Mänguhommik: Liikle ohutult!

26.09

4.

Rühma perepidu

05.11- 09.11

5.

Mänguhommik: Poiste päev

07. 11

6.

Kadrijooks

23.11

7.

Tänuüritus

15.11

8.

Rühma jõulupidu

17.12- 21.12

9.

Mänguhommik: Kuuse ärasaatmine.

04.01. 2019

10.

Mänguhommik: Eesti Vabariik 101

25.02

11.

Vastlapäev

05.03

12.

Mänguhommik: Tüdrukute päev

08.03

13.

Õppekäik Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli Naaskelnoka ja Metstötsi rühma kooliminevate lastega.

aprill

14.

Südamenädal.

15.04- 18.04

15.

Õuesõppe päev

15.04

16.

Mänguhommik: Lihavõtted

22.04

17.

Rühma perepidu

06.05 - 10.05

18.

Mänguhommik: Pärnu Kesklinna Lasteaia 48. sünnipäev

15.05

19.

Matk loodusesse Naaskelnoka ja Metstötsi rühma kooliminevate lastega

   mai

20.

Pidulik lõuna Naaskelnoka ja Metstötsi rühma kooliminevate laste ja töötajatega

21.05

21.

Lõpupidu:

Metstötsi rühm

Naaskelnoka rühm

23.05

28.05

22.

Kooliminevate laste laulupäev

     mai

23.

Mängupidu: Lepatriinu päev

31.05