1. õpetaja Merike Ilves - koordinaator

2. õpetaja Kätly Jürimäe

3. õpetaja Bibi Lank

4. õpetaja Annika Nagel

5. õpetaja Eve Köök

6. õpetaja Marika Hämarsalu

7. majandusalajuhataja Anne Janson

8. õppealajuhataja Monika Lemberg

9. lapsevanem Indrek Tammekänd

10. lapsevanem Eike Tammekänd

11. direktor Maire Lulla

 

Rohelise kooli programm, ingliskeelse nimega Eco-Schools Global, on tuntuim ülemaailmne keskkonnaharidusprogramm õppeasutustele - seal osaleb üle 70 riigi. Programm toob keskkonnahoidlikku mõtteviisi kooli või lasteaia tegemistesse süsteemselt ja terviklikult, programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Programmi koordineerib Foundation for Environmental Education (FEE) Taanis, Rohelise kooli programmi eestvedaja Eestis on Tartu loodusmaja. 

Rohelise kooli programmist saab täpsemalt lugeda siit: https://www.tartuloodusmaja.ee/roheline-kool/

Rohelise Kooli tegevused

Sirje ja Georg Aheri koolituspäev 10.03.2020:

„Keskkonnahariduse kujundamine Rohelise kooli programmi abil“. Käsitletud teemad: „Säästlik tarbimine. Elurikkus. Lasteaia keskkonnategevuste kavandamine“.

Rohelise Kooli õppepäev 10.03.20 1