Roheline Kool

1. õpetaja Merike Ilves - koordinaator

2. õpetaja Kätly Jürimäe

3. õpetaja Bibi Lank

4. õpetaja Annika Nagel

5. õpetaja Eve Köök

6. õpetaja Marika Hämarsalu

7. majandusalajuhataja Anne Janson

8. õppealajuhataja Monika Lemberg

9. lapsevanem Indrek Tammekänd

10. lapsevanem Eike Tammekänd

11. direktor Maire Lulla