Lugupeetud lapsevanem!

Pärnu Kesklinna Lasteaia kodukorra punkt 3.11 alusel

Lapsevanem tasub talle Pärnu Linnavalitsuse raamatupidamise teenistuse poolt esitatud arve hiljemalt iga kuu 20. kuupäevaks.

Lapsevanema poolt kaetava osa määraks ühes kuus on 56.40 eurot, toidupäeva maksumus on 1.80 eurot.