Hoolekogu 07.veebruari 2018 koosoleku otsusega sulgeme ajutiselt Pärnu Kesklinna Lasteaia alates  01.07 -

31.07.2018 seoses laste ja töötajate puhkustega.