Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli lastevanemate koolitused, kuhu on oodatud ka meie lasteaia vanemad
22. jaanuar 2020 kl 17.00 -18.00 loeng „Laste enesehinnangu kujunemine ja arenemine“-
psühhoterepeut Aet Lass.
17.veebruar 2020 kl 17.00-18.00 „Lapse valmisoleks kooliks ja klassiõpetaja ootused kooli tulevale
lapsele“ - klassiõpetaja A.Päit, K. Kesküla.
13. märts 2020 ERASMUS+ projektide tutvustus päev kooli aulas õpilastele ja vanematele
30. märts kl 17.00-18.00 „Laste emotsionaalsed vajadused ja psühhosomaatilised ilmingud“ –
psühhoterepeut Aet Lass
24. aprill 2020 Koolikonverents
11. mai 2020 kl 17.00-18.00 loeng 2020 kooli tulevate laste vanematele „Kooli väärtustest, kooli
kodukorrast ja päevakavast“- U. Krause.