Hoolekogu koosoolek toimub esmaspäeval, 30.jaanuaril 2023 algusega kell 17.00

Päevakord:

1. Sisehindamise aruanne.

2. Arengukava tegevuskava.

3. Muudatused kodukorras.