12.09.2022 Keskkonnatöörühma nõupidamine
15.09 Maailmakoristuspäeval osalemine
19.09-30.09. Kolleegide kapituulutuspäevad
 26.09-30.09 Mänguasjade vahetuse nädal
 04.10 Keskkonnatöörühma nõupidamine: tegevuskava
14.11-18.11 Raamat leiab uue kodu!  
16.11 Keskkonnatöörühma nõupidamine: advendiaeg, õuesõpe.
 28.11 - 22.12.2022  Avanes jõuluootuse muinasjutumaa õuesõppeklassis.