Projektid

 • PROJEKTI TOETAB Keskkonnainvesteeringute Keskus
  • 2011 Loodusõpe lasteaia õuealal
  • 2011 Pärnu Kesklinna Lasteaia õueala skeemi kujundamine, eriliigiliste puude-põõsaste tähistamine
  • 2012 Õppekäik Rannamõisa Lasteaeda
  • 2022 Pärnu Kesklinna Lasteaia õppekäik loodusesse
 • PROJEKTI TOETAB Pärnu Linnavalitsus
  • 2012 10 000 sammu
  • 2014 Kiusamisest vabaks (01.01 - 31.12.2014)
 • PROJEKTI TOETAB Maanteeamet
  • Liikluskultuur saab alguse lasteaiast
 • PROJEKTI TOETAB Hooandja
 • PROJEKTI TOETAB Lions Quest
 • PROJEKTI TOETAB Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA)
  • 2017 Sihtotstarbeliste vahendite soetamine
  • 2020 Sihtotstarbeliste vahendite soetamine
 • PROJEKTI TOETAB Erasmus +
  • 2018 - 2020 HOB's adventure - hands on biodiversity
 • PROJEKTI TOETAB Euroopa Sotsiaalfond
  • ​​​​​​​2020 Meeskonnatöö arendamine Pärnu Kesklinna Lasteaias (Belbin, koolitaja Mats Soomre)
 • PROJEKTI TOETAB Riigi Tugiteenuste Keskus
  • ​​​​​​​2022 Suhtlemiskoolitus Pärnu Kesklinna Lasteaias (koolitaja Tõnu Lehtmets)
Avaldatud 04.10.2023. Viimati muudetud 16.10.2023.