Pärnu Kesklinna Lasteaia põhimäärus (Riigi Teataja)

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava (Riigi Teataja)

Pärnu Kesklinna Lasteaia kodukord

Isikuandmete töötlemine Pärnu Kesklinna Lasteaias (PDF-fail)

Koolieelse lasteasutuse seadus (Riigi Teataja)

Pärnu linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord

Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine

Koolikohustuse täitmise edasilükkamise tingimused ja kord (PDF-fail)

Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule (Riigi Teataja)

Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale (Riigi Teataja)

Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis (Riigi Teataja) 

Lastekaitseseadus (Riigi Teataja)